فیلتر شکن‌

لیست فیلتر شکن‌های معتبر جهانی‌ در قسمت زیر درج شده، با نصب نرم افزار بروز میتوانید از قسمت کازینو زنده اِولوشوِن لذت ببرید

حتما از استفاده از کشور‌های انگلیس و آمریکا جلو گیری کنید و فقط از کشور‌های اروپایی‌ استفاده کنید

 

Touch VPN - Secure and unlimited VPN proxy

https://chrome.google.com/webstore/detail/touch-vpn-secure-and-unli/bihmplhobchoageeokmgbdihknkjbknd

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hola Free VPN Proxy Unblocker - Best VPN

https://chrome.google.com/webstore/detail/hola-free-vpn-proxy-unblo/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=ru

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

VPN Free - Betternet Unlimited VPN Proxy

https://chrome.google.com/webstore/detail/vpn-free-betternet-unlimi/gjknjjomckknofjidppipffbpoekiipm/related?hl=ru

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

RusVPN - Free VPN service

https://chrome.google.com/webstore/detail/rusvpn-free-vpn-service/hipncndjamdcmphkgngojegjblibadbe

 

اگر در نصب این فیلتر شکن‌ها به موردی خوردید همیشه میتوانید از تیم پشتیبانی اطلاعات بیشتر کسب نمایید